consulting - Atori Consulting - Kompleksowe rozwiązywanie problemów organizacyjnych

Nazwa:Atori Consulting - Kompleksowe rozwiązywanie problemów organizacyjnych
Miasto:60-408 Poznań
Adres:-
NIP:7811384966
REGON:634481968

Jestem przede wszystkim praktykiem. Wychodzę z założenia, że problemy pozwalają się firmom rozwijać i rosnąć, ale tylko wtedy kiedy potrafimy nimi zarządzać.Wdrażając od 25 lat zmiany organizacyjne nauczyłem się spoglądać na problemy całościowo. Nie tylko jako proces składający się z określonej ilości kroków ograniczony do danego obszaru firmy, ale przede wszystkim jako impuls przechodzący i zmieniający całą organizację.W ramach prowadzonej działalności Atori Consulting, pełniąc funkcje managerskie jako Interim Manager, zawsze wspieram właścicieli, zarządy i kadrę kierowniczą firm w procesie rozwiązywania problemów i wdrażania zmian organizacyjnych. Wszystkie realizowane przeze mnie działania ukierunkowane są na wzrost efektywności i skuteczności działania organizacji, zmierzając do optymalnego wykorzystania posiadanych zasobów.Dotychczasowa działalność w wielu, nieraz całkowicie odmiennych branżach daje mi możliwość szerszego spojrzenia na źródła problemów i większą elastyczność w doborze metod ich rozwiązywania.Przejdźmy razem przez proces zmian organizacyjnych w Twojej firmie!Zapraszam do kontaktu.

 

 

6 Dd a03 nf ed 8d m6 a472 j6 ą43 3 c357 h9b a5 r65 a5f k7ae t20f ef r poglądowy, 655 ad k0e t5 u12d ac9a l18 n828 o9b śf će f d6f afd n3 y12 c4 h446 d5 s89 pd19 rd7 aa wf1d df7 ź w bazie CEIDG