Usługi - SD TRUCK Szymon Dunst

Nazwa:SD TRUCK Szymon Dunst
Miasto:83-330 Borkowo
Adres:Nowowiejska 2
NIP:5891511784
REGON:-

Na powierzchni ziemi i pod nią często wykonywane są rozmaite czynności takie jak zakładanie kanalizacji, wodociągów, instalacji wodnych, telekomunikacyjnych czy gazowych. Jedną z takich idei są także przewierty horyzontalne . Będzie to wykonanie otworu, jego rozwiercenie oraz miniony element inaczej założenie produktu takiego jak np. kabel czy rura. Sterowanie tym produktem uzyskuje się to naturalnie dzięki głowicy wiercącej. Jest wyekwipowana w godziwą płytkę. W przypadku dowolnego ruchu głowica się obraca oraz wciska w dany grunt.

 

Z oferty:
przeciski kretem -

 

6bd D28 a2af ne11 ee 41 ma ab2 jfee ą9 7e8 c32c h0e2 a6c r181 ab4f k2 t0 e9e2 r poglądowy, 77 a85 k4c t41 u6 a3 lf n65 o79 ś06 ć9 ecc d45 ace nc yd c6f h6b b1 s0 p64 ra2 a0a wd0 d5 ź w bazie CEIDG