Usługi finansowe i doradcze - Kancelaria Adwokacka Adwokat Olga Pakuła

Nazwa:Kancelaria Adwokacka Adwokat Olga Pakuła
Miasto:28-300 Jędrzejów
Adres:Plac Tadeusza Kościuszki 15
NIP:6562290696
REGON:-

W ramach prowadzonej działalności oferuje m.in.:-sporządzanie pism procesowych, opinii prawnych-analizę i sporządzanie umów cywilnoprawnych-reprezentację w postępowaniach sądowych-reprezentację w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych-reprezentację przed organami ścigania i organami administracji publicznej-reprezentację w sporach z organami podatkowymi i w toku kontroli skarbowych-reprezentację w negocjacjach handlowych-reprezentację w sprawach ubezpieczeniowych i pomoc w uzyskaniu należnych odszkodowań-pozasądowe rozwiązywanie sporów wykorzystaniem mediacji i negocjacji-prowadzenie szkoleń i warsztatów

 

 

a Da3 aa0 n39 ef28 3b m35 ab jb ą0c6 91 c3 hbe5 a2 r626 add kab t3 e97 r poglądowy, 92 a9 k4 t4a4 u1f ab3 l3f ne03 o63 śac4 ć4 74 df6 a27 n0d ybfb ced hbc 3 s2a p70 r22 a5 we5 d283 ź w bazie CEIDG